top of page

Books

Occultosophia

A Hermetic Theoria

Do ut Des — I give so that you may give to others. Conjuring this work, through a choice of carefully selected narrations, thinking styles, aesthetics and emblematic realities, not relative, but not wholly true — I attempted to bring these worlds nearer. Occultosophia consists of ordered narratives from fiftenn years of discoveries on metaphysical paths, contained in a concise form for the niche reader. I had no one to guide me on my journey except for books, insights, and most importantly experiences I have gathered from spiritual inspirations remade into a working philosophy. The main motive was to prepare a small contribution to modern neohermetics in a vast ocean of occult literature. It has elements of hypothetical-inductive-deductive method applied to magical or peak experiences that can serve as a basis for further exploration, a modular philosophical toolkit that can be useful for research, performance, and action.

62021392._SX318_.jpg

Occultosophia: Hardcover edition. Only per direct request. 

Order Now

Notatki z wiecznej migracji. Tom I. (PL)

Szkice i podróże w Sacrum : Profanum

Widzem, co zaklina niebiosa przyjemnością i tańczy podług tonu piekieł, raz zrodzony aby dać świadectwo, potem — wystarczy zniknąć ze sceny — gdzież jest różnica? Nie mam szacunku dla cyfr jak pieczęci, Ci z mojej zgrai z nieskończonego wdzięku gwiezdnych światów. Kto jeszcze odważy się przyjąć podarki Empyreum, co odnajdując godność żeby być człowieczym, w tym żałosnym teatrze co zapomina się w wiecznym pośpiechu?

60909100._SX318_.jpg

Order Now

Notatki z Wiecznej Migracji. Tom II. (PL)

Szkice i podróże w Sacrum : Profanum

Człowiek człowiek, stworzenie niewdzięcznej natury, co wierzy, że gwiazdy i galaktyki zostały przyniesione na jego cześć. Pół-małpa, pół-bestia, co może wysiłkiem wspiąć się do boskości, lecz poświęcając jej słowo, serce, pasje i życie: czcza zgroza i marny cel.

52881547._SX318_.jpg

Order Now

Notatki z Wiecznej Migracji. Tom III. (PL)

Szkice i podróże w Sacrum : Profanum

W czym sztuka? W tym aby jak najdalej, jak najdoskonalej, jak najpiękniek ożenić wyobrażenia z głębokimi prawami świata, układając harmonijne, proporcjalne powiązania między ich analogiami, wewnętrzną logiką. Czym jest fizyka dla inżynierii, tym metafizyka dla magii, czym matematyka dla architektury, tym wyobrażenia dla estetyki praw ukrytego świata.

Order Now

56122944._SX318_.jpg

Methods and Theories in Magick (EN)

Select Praxis Accompaniment to Occultosophia

This is a selection of methods in magic and sketches in heathen theology that were found effective over the years. It is not an absolute course, but a supplement to Occultosophia, and is intended to contain practical methods with which one can easily get started. It is intended for an intelligent practitioner who is a beginner. Magick is an art of virtuosity. It is a personal religion and set of tools that will work best. Good luck with application and exploration. Do ut Des!

praxis.jpg

Order Now

bottom of page